Skip to main content

About This Course

Kurs predstavlja određena poglavlja iz Geostatistike sa posebnim osvrtom na osnove statistike, izračunavanje variograma, primjena kriging metode u rudarstvu i geostatističko mapiranje..

Requirements

Studenti bi trebalo da imaju osnove iz statistike i geografskih informacionih sistema.

Course Staff

Course Staff Image #1

Adila Nuric

Adila Nuric je redovni profesor na Rudarsko-geolosko-gradjevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Oblast djelovanja i istrazivanja je programiranje, numericko modelovanje, kompjuterske simulacije, geostatistika i statistika.

Često postavljena pitanja

Da li je potrebno koristiti odredjeni softver za lakše usvajanje gradiva iz geostatistike?

Nije nuzno, ali u segmentu izrade geostatistickih mapa sasvim sigurno je velika olaksica koristenje softvera za geostatisticko mapiranje.

 1. Course Number

  GSRud_1
 2. Classes Start

  Oct 10, 2016
 3. Classes End

  Dec 30, 2016
 4. Estimated Effort

  02:00